Educatie

Sinds 2002 ben ik werkzaam in het onderwijs. Eerst als docente Duits in het voortgezet- en volwassenenonderwijs. Vervolgens als sectie-coördinator en docente Nederlands voor duitstaligen van 8-18 jaar op de DISDH (Deutsch Internationale Schule Den Haag), waar ik sinds 15 jaar bij de Stichting Talencursussen van de Duitse School, Nederlandse taal- en cultuurlessen geef aan hoogopgeleide volwassen anderstaligen.

http://www.stiftungsprachkurse.nl/nederlands/

Daarnaast ben ik beëdigd vertaler Zweeds en Duits, alsmede groepsleerkracht bij PROO Leiden; op alle groepen; waarvan de eerste tien jaar in de Leidse binnenstad, in alle klassen, maar vooral bij de jongste kinderen; nog een extra stimulans voor mijn creativiteit.

De ontmoeting en verbinding met mensen, die zichzelf steeds meer leren kennen en vanuit eigen verantwoordelijkheid leren leren, is mijn voortdurende motivatie in mijn onderwijswerk en mijn persoonlijke missie in mijn coaching van volwassenen; zowel individuen als teams!
JurkBéa